Všeobecné

Certifikát pre prípad úpadku CK

Všeobecné poistné podmienky pre prípad úpadku CK

Všeobecné poistné a záručné podmienky CK Bombovo 2022

Ochrana osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Letné tábory

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a bezinfekčnosti dieťaťa

Cestovný poriadok

Opatrenia na táboroch

Školy v prírode

Dôležité informácie o ŠvP 2022

Komplexné poistenie účastníkov zájazdov

Všeobecné poistné podmienky

Informácie o spracúvaní údajov – poisťovňa

Informačný dokument o poistnom produkte

Katalóg škola v prírode                    

Katalóg táborov