Všeobecné

Certifikát pre prípad úpadku CK

Všeobecné poistné podmienky pre prípad úpadku CK

Všeobecné poistné a záručné podmienky CK Bombovo 2023

Ochrana osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Certifikát k poistnej zmluve

Letné tábory

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a bezinfekčnosti dieťaťa

Cestovný poriadok

Opatrenia na táboroch

Školy v prírode

Dôležité informácie o ŠvP 2023 

Komplexné poistenie účastníkov zájazdov

Všeobecné poistné podmienky

Informácie o spracúvaní údajov – poisťovňa

Informačný dokument o poistnom produkte

Darčekový poukaz

Darčekový poukaz Zimný Fest Animátorfest

Katalógy

Katalóg škola v prírode 2022/2023        

Katalóg táborov 2023