Všeobecné

Všeobecné poistné podmienky pre prípad úpadku CK

Všeobecné a záručné podmienky CK Bombovo 2024

Ochrana osobných údajov

Certifikát pre prípad úpadku CK

Letné tábory

Čestné prehlásenie BOUNCE PARK

Vyhlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Čestné prehlásenie pre Western koníčky a koniny

Cestovný poriadok

Opatrenia na táboroch

Školy v prírode

Dôležité informácie o ŠvP 2024

Prehlásenie o zdravotnom stave detí

Komplexné poistenie účastníkov zájazdov

Všeobecné poistné podmienky

Informácie o spracúvaní údajov – poisťovňa

Informačný dokument o poistnom produkte

Darčekový poukaz

Darčekový poukaz  

Katalógy

Katalóg škola v prírode 2023/2024

Katalóg táborov 2024