PODĽA ČOHO SI TREBA VYBRAŤ ŠKOLU V PRÍRODE

Na cenu sa pozerať nemusíte je jednotná pre všetkých 40 € k základnej cene ŠvP. Ani stredisko nie je podstatné, pretože každý animačný program realizujeme na všetkých strediskách. Jedinou výnimkou je animačný program BOMBOVÁ LESNÁ ŠKOLA , ktorú realizujeme len na stredisku Horský hotel Lomy. Rozhodujúci je vek detí, Vaše a detské preferencie a aj to, či ste u nás už animačný program absolvovali.

  • MATERSKÁ ŠKOLA – môžete si vybrať z 2 animačných programov, a to: Abeceda hier, rozprávok a inšpirácii alebo Čarovný les bludičiek
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA – 1.stupeň si môže vybrať z 3 animačných programov, a to: Abeceda hier, zábavy a športu, Rýchlosťou svetla a Bombová lesná škola
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA – 2.stupeň si môže vybrať teambuildingový program Človeče zabav sa

ABECEDA HIER, ROZPRÁVOK A INŠPIRÁCIÍ PRE MŠ

SKUTOČNÉ DOBRODRUŽSTVO PRE NAJMENŠÍCH

ČAROVNÝ LES BLUDIČIEK PRE MŠ

EDUKAČNO – MYSTICKÁ ŠVP

ABECEDA HIER ZÁBAVY A ŠPORTU PRE 1.STUPEŇ ZŠ

EDUKAČNO – ZÁBAVNÁ ŠVP S EKOTEMATIKOU

RÝCHLOSŤOU SVETLA PRE 1.STUPEŇ ZŠ

ODDYCHOVO – ZÁBAVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE

ČLOVEČE, ZABAV SA PRE 2.STUPEŇ ZŠ

TEENAGERSKÁ ŠKOLA V PRÍRODE

BOMBOVÁ LESNÁ ŠKOLA PRE 1.STUPEŇ ZŠ

EDUKAČNO – ZÁBAVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE