PODĽA ČOHO SI TREBA VYBRAŤ ŠKOLU V PRÍRODE
Na cenu sa pozerať nemusíte je jednotná pre všetkých 50 € / 28 hodín okrem dňa odchodu a 60 € / celodenná animácia k základnej cene ŠvP. Ani stredisko nie je podstatné, pretože každý animačný program realizujeme na všetkých strediskách. Výnimkou je animačný program BOMBOVÁ LESNÁ ŠKOLA , ktorú realizujeme len na stredisku Horský hotel Lomy a ŠKOLA V PRÍRODE PLNÁ VODY, ktorú realizujeme len na stredisku Hotel Áčko. Rozhodujúci je vek detí, Vaše a detské preferencie a aj to, či ste u nás už animačný program absolvovali.
 
  • MATERSKÁ ŠKOLA – môžete si vybrať z 2 animačných programov, a to: Dobrodružstvo pre najmenších a Škola v prírode plná vody
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA – 1.stupeň si môže vybrať z 3 animačných programov, a to: Abeceda hier, zábavy a športu, Škola v prírode plná vody a Bombová lesná škola
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA – 2.stupeň si môže vybrať teambuildingový program Teenagerská škola v prírode