Animačné programy

PODĽA ČOHO SI TREBA VYBRAŤ ŠKOLU V PRÍRODE

Na cenu sa pozerať nemusíte je jednotná pre všetkých 35 € k základnej cene ŠvP. Ani stredisko nie je podstatné, pretože každý animačný program realizujeme na všetkých strediskách. Rozhodujúci je vek deti, Vaše a detské preferencie a aj to, či ste u nás už animačný program absolvovali.

  • MATERSKÁ ŠKOLA – môžete si vybrať z 2 animačných programov, a to: Abeceda hier, rozprávok a inšpirácii alebo Čarovný les bludičiek
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA – 1.stupeň si môže vybrať z 2 animačných programov, a to: Abeceda hier, zábavy a športu alebo Rýchlosťou svetla
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA – 2.stupeň môže otestovať našu novinku Človeče zabav sa

ABECEDA HIER PRE MŠ

ČAROVNÝ LES BLUDIČIEK PRE MŠ

ABECEDA HIER 1.STUPEŇ ZŠ

RÝCHLOSŤOU SVETLA PRE 1.STUPEŇ ZŠ

ČLOVEČE, ZABAV SA PRE 2.STUPEŇ ZŠ