Ponúkame:

 • zaujímavú spoluprácu
 • mladý kolektív
 • priestor na sebarealizáciu
 • veľa super zážitkov

Požadované vzdelanie:

podľa Vyhlášky MZ č.526/2007 Z.z. a Nariadenia vlády č. 296/2010 – Príloha 1

 • lekár
 • sestra
 • pôrodná asistentka
 • zdravotný záchranár

Dôležité predpoklady:

 • pozitívny vzťah k deťom
 • dobrý zdravotný stav a kondícia
 • zodpovednosť

Odmena pre zdravotníka:

 • 250 eur za 5 – dňovú školu v prírode alebo lyžiarsky výcvik
 • 300 eur za 7 – dňový letný tábor
 • ubytovanie  a stravu hradíme my

Spoločnosť BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o. spracúva hore uvedené osobné údaje v súlade čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Viac informácií tu.

TerminMiesto
16.03.-17.03.2024Horský hotel Lomy, Horná Ves
06.04.-07.04.2024Horský hotel Lomy, Horná Ves