Prihláška na zdravotníka

Ponúkame:
 • renomované know how
 • zaujímavú spoluprácu
 • mladý kolektív
 • odborné informácie
 • priestor na sebarealizáciu
 • veľa super zážitkov
Požadované vzdelanie:

     podľa Vyhlášky MZ č.526/2007 Z.z. a Nariadenia vlády č. 296/2010 – Príloha 1
 • lekár
 • sestra
 • pôrodná asistentka
 • zdravotný záchranár
Dôležité predpoklady:
 • pozitívny vzťah k deťom
 • dobrý zdravotný stav a kondícia
 • zodpovednosť


Spoločnosť BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o. spracúva hore uvedené osobné údaje v súlade čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Viac informácií tu.

PRIHLÁŠKA