+421 37 6522 523
+421 915 774 213
+421 903 722 734
Pondelok - Piatok:
09:00 - 12:00
a 13:00 - 15:00
Bombovo
Novozámocka 230
949 01 Nitra

7 dôvodov, prečo čítať knihy

Pravidelne číta knihy len zhruba 45 % Slovákov, 11 % číta knihy denne a až 18 % knihy nečíta vôbec. Dôvodov, prečo čítať knihy je pritom veľa. Čítanie má preukázateľne pozitívne účinky na človeka a viesť deti k tejto činnosti má rozhodne zmysel. Aký vplyv majú knihy na deti a prečo sa oplatí podporovať ich v čítaní?

 

 

  1. Predstavivosť

Čítanie knihy si vyžaduje aktívnu účasť dieťaťa. Nie je pasívnym prijímateľom ako pri sledovaní rozprávky v televízii, ale aktívnym spolutvorcom deja. Dieťa si predstavuje, čo číta, slovám priraďuje v mysli obrazy a rozvíja tým svoju predstavivosť. Tú uplatňuje nielen pri hre, ale aj neskôr pri učení sa a v práci, pri hľadí riešení v rôznych situáciách či pri úlohách vyžadujúcich si schopnosť tvoriť.

 

 

  1. Stotožnenie sa s hrdinom

Knihy sú plné hrdinov a situácií, ktoré dieťa vníma a pretavuje ich do svojho života. Utvárajú jeho charakter a sú zdrojom ponaučení. Dieťa čítaním príbehov získava pohľad na rozličné životné situácie, učí sa ich správne vyhodnocovať či mať nadhľad.

 

Čo je tiež veľmi dôležité, dieťa sa stotožňuje s hrdinom, s jeho osudom, problémami i radosťami, získava schopnosť vžiť sa do iného, a teda byť empatickým. Veď si len predstavme všetky tie deti, ktoré sa túžia po prečítaní knihy stať postavou z knižky, raz sú z nich piráti, potom sú zrazu Harrym Potterom či krásnymi princeznami – z každej z postáv si niečo zoberú a napodobňujú to v snahe byť presne ako ich obľúbená postava.

 

 

  1. Liek pre telo i dušu

Fanúšikovia čítania stimulujú svoj mozog a udržujú ho v dobrej kondícii do vyššieho veku ako „nečitatelia“. Táto príjemná aktivita totiž podporuje činnosť mozguposilňuje pamäť  a podľa výskumov môže dokonca spomaliť demenciu a Alzheimerovu chorobu. Možno povedať, že čítanie je tréningom pre mozog, podobne ako je šport či pohyb tréningom pre celé telo.

 

Okrem toho má čítanie pozitívny účinok aj na psychiku. Umožňuje totiž zabudnúť na problémy všedného dňa, odpútať sa od stereotypu a privádza na iné myšlienky. Pútavý dej nás doslova pohltí, čím oddychujeme a odbúravame stres, ktorý má mnoho negatívnych účinkov na ľudský organizmus. Čítanie je teda určitou prevenciou pred vznikom rôznych ochorení „z prečerpania“.

 

 

  1. Udržanie pozornosti

Najmä pre predškolákov môže byť čítanie vynikajúcou pomôckou, ako sa pripraviť na hodiny sústredného sedenia v školskej lavici. Knihy učia deti koncentrácii, teda schopnosti držať upriamenú pozornosť na niečo a zotrvať pri činnosti vymedzený čas. Tiež pomáhajú naučiť sa návratu k činnosti, ak ich niečo pri nej vyruší (rušivé momenty pri čítaní ich nútia prepínať medzi svetom fantázie a realitou, teda obnovovať svoju koncentráciu na čítanie).

 

 

  1. Nové zážitky i poznatky

Čo kniha, to iný dej, hrdina, iné miesta, situácie… Dieťa vďaka svojej predstavivosti a schopnosti prežívať dej, ako by bolo súčasťou knihy a jedným z jej hrdinov, dostáva každou ďalšou knihou príležitosť zažiť a spoznať niečo nové.

 

Zoznamuje sa so „širším“ svetom, prekračuje hranice prostredia, ktoré pozná (domov, rodné mesto, škola, rodina, kamaráti) a je konfrontované s inými záležitosťami, aké ho bežne obklopujú, s rozdielnymi povahami či názormi hrdinov a podobne. Dieťa nadobúda rôzne vedomosti, a to nenútenou, pútavou formou, bez toho, že by si to vôbec uvedomovalo.

 

 

  1. Lepšie vyjadrovanie sa

Čím viac dieťa číta, tým viac si osvojuje štylistiku a tiež jeho slovná zásoba sa rozširuje. Dieťa si osvojuje schopnosť jasne a správne formulovať svoje myšlienky, presne a zrozumiteľne sa vyjadrovať a zlepšuje sa jeho písomný prejav.

 

 

  1. Myslieť a nájsť riešenie

Knihy rozvíjajú analytické myslenie. Posilňujú schopnosť identifikovať problém, zistiť príčinu, vyhodnotiť situáciu a navrhnúť vhodné riešenie. Netreba snáď ani hovoriť, že ide o schopnosť, ktorá do veľkej miery určuje, ako sa človek zachová v rôznych životných okamihoch, ako a pre čo sa v určitej situácii rozhodne. Ide o schopnosť, ktorú využijú tak na poli súkromnom, ako aj pracovnom.

 

Nabádať a usmerňovať

Hovorí sa, že hocijaká kniha je lepšia ako žiadna. Ak však hovoríme o deťoch, nemôžeme sa na to spoliehať. Deťom treba dávať knihy obsahovo zodpovedajúce ich veku a schopnostiam vnímať text. A, samozrejme, mali by ich baviť. Ak budeme dieťa nútiť do čítania knihy, ktorá ho nudí, zrejme v ňom lásku ku knihám nevypestujeme.

 

Tiež treba povedať, že ak má mať dieťa rado knihy, musí na tom záležať predovšetkým rodičom a musia dbať o to, aby čítalo. Je dôležité zaujímať sa o to, čo číta a rozprávať sa s ním o prečítanom texte, aby sme ho vedeli usmerniť, keď je to potrebné  (vysvetľovať, čo je a čo nie je reálne, čo je a čo nie je dobré, vyhodnocovanie situácií z kníh, rozoberanie hrdinov atď.)

 

 

Výhod je veľa

Ako vidieť z dôvodov vyššie, knihy majú nesporne dobrý vplyv na človeka. Čítaním sa podporuje nielen oblasť myslenia či zdravia, ale je tiež známym faktom, že ľudia, ktorí čítajú, majú vyššiu inteligenciu a viac vedomostí. Deti, ktoré čítajú, tiež dosahujú lepšie výsledky v škole.

 

Okrem toho má kniha aj tú výhodu, že ňou dokážete zabaviť dieťa v podstate kdekoľvek a kedykoľvek. Cestovanie dopravným prostriedkom na dovolenku či do detského tábora, sedenie v čakárni, trávenie času na chate za zlého počasia… mnohé situácie dokáže zvládnuť pútavý text, ktorý umožní deťom zabudnúť na okolitý svet a zahnať nudu.

 

A čo Vaše dieťa? Číta rado? Ktorá kniha či postava z knihy je jeho obľúbená? Budeme radi, ak nám o tom napíšete na Facebooku.

 

Ak bol tento článok pre Vás užitočný, nezabudnite lajknúť náš Facebook