+421 37 6522 523
+421 915 774 213
+421 903 722 734
Pondelok - Piatok:
09:00 - 12:00
a 13:00 - 15:00
Bombovo
Novozámocka 230
949 01 Nitra

Prečo ísť do školy v prírode

Školy v prírode boli kedysi organizované najmä s cieľom prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí. Aj v súčasnosti vyhláška Ministerstva školstva hovorí, že do školy v prírode sa prednostne vysielajú žiaci z oblastí, v ktorých znečistené prostredie nepriaznivo vplýva na zdravie detského organizmu. Avšak tieto detské pobyty nie sú len o zdraví. Aké sú ďalšie dôvody, prečo ísť do školy v prírode?

 

 

Vzdelávanie alebo „lepšie raz vidieť“

Škola v prírode má svoje pravidlá. Žiaci aj tu majú vyučovanie, hoci skrátené na štyri až päť hodín denne. Výnimkou vyučovania je, že sa, pokiaľ to počasie dovoľuje, koná na čerstvom vzduchu a umožňuje deťom osvojiť si nové poznatky v priamom kontakte s tým, o čom sa učia. Prispôsobené učebné osnovy dovoľujú overiť si mnohé získané vedomosti v praxi, a tak napríklad orientácia pomocou hviezd či kompasu už nie je len teóriou z učebnice, ale zažívanou realitou. A ako sa vraví, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

 

 

Skúsenosti zo života

Príroda je podnetom pre získavanie zručností i skúseností. Deti prichádzajú do kontaktu s novými vôňami, hmatom preskúmajú prírodné povrchy, prispôsobia sa svetu, v ktorom treba obozretnosť, všímavosť, opatrnosť, ohľaduplnosť a rozvahu. Zem pod nohami nie je rovná ako chodník, suché konáre či stromy môžu pádom ublížiť, zvieratá sú mierumilovné, ale aj nebezpečné, zachovávaním ticha rešpektujeme „obyvateľov“ lesa, mnoho ciest vyzerá rovnako, ale je ľahké stratiť sa, palica môže poslúžiť ako pomôcka pri chôdzi, v lese nie sú odpadkové koše, čo neznamená, že odpadky môžu skončiť na zemi… Deti sa priamo v prostredí oboznamujú s tým, aké špecifiká má kontakt s prírodou a pohyb v nej, aké dôležité je byť vnímavý na rôzne podnety a ako ich správne vyhodnocovať.

 

 

Kreativita je kľúčom k zábave

Byť bez výdobytkov domova neznamená automaticky, že musí byť nuda. Príroda poskytuje priestor pre zábavu a hru, treba len zapojiť trochu fantázie. Škola v prírode vytvára deťom priestor pre pochopenie, že hračky a technológie nie sú podmienkou k zábave. Budovanie lesných prístreškov, hľadanie stôp, tvorba elixírov a podobne môžu byť pri troche snahy naozaj pútavé činnosti, pri ktorých si deti na hračky ani nespomenú a zároveň si osvojujú schopnosť zabaviť sa len na základe toho, čo momentálne prostredie ponúka.

 

 

Samostatnosť od prvého kroku

Ako inak lepšie viesť k samostatnosti ako tým, že umožníme dieťaťu navštíviť školu v prírode či letný tábor. Tu sa nemôže spoliehať na to, že rodič za neho niečo urobí. Samo musí dbať o hygienu, o poriadok vo svojich veciach či na izbe. Musí byť schopné vybrať si vhodné oblečenie, vysloviť požiadavku, obavu, sťažnosť, ak ho niečo trápi, bolí, či sa mu niečo nepozdáva.  Samostatnosť sa prejavuje tiež v schopnosti odlúčiť sa od rodiny, dobre známeho prostredia a prežiť pár dní v spoločnosti menej blízkych osôb. Škola v prírode je cesta osvojovania si zodpovednosti za samého seba.

 

 

Lepšie spoznávanie iných

Jedna vec je byť v spoločnosti kamarátov a učiteľov na pár hodín v škole, druhá vec zase byť s nimi 24 hodín denne, niekoľko dní vkuse. Deti majú možnosť vidieť sa aj v inom svetle. Pri rozličných aktivitách, ktoré v školskom prostredí nie je možné spolu zažiť, sa prejavujú aj vlastnosti a zvyklosti bežne ťažko postrehnuteľné. Popritom si dieťa cvičí svoju prispôsobivosť, toleranciu k ostatným, hoci v mnohom odlišným spolužiakom. Už len napríklad bývanie v jednej izbe s tromi, štyrmi ďalšími deťmi môže byť veľká skúsenosť. Každý je naučený v inom čase zaspávať, s inou náladou vstáva, inak si umýva zuby, inak si ukladá veci, ten zas zabúda zhasínať svetlo, onen sa stále na niečo sťažuje… Deti sú denne v  konfrontácii s odlišnosťou.  

 

 

Utužovanie kolektívu

So spoznávaním iných prirodzene súvisí aj budovanie vzájomných vzťahov. Pobyt je ako žitie v jednej domácnosti. Žiaci vytvárajú v škole v prírode úzke spoločenstvo, sú odkázaní jeden na druhého, pomáhajú si, pri zábavných aktivitách sa z nich stávajú spolupracovníci, ktorí majú spoločný cieľ – vyhrať, niečo dokázať, vytvoriť. Rozvíjajú sa sociálne zručnosti, komunikácia a prehlbujú sa kamarátstva.

 

 

Preč zo stereotypu

Ráno do školy, zo školy do družiny, z družiny na krúžok, z krúžku domov, urobiť úlohy, trochu sa pohrať, spať a ráno znova od začiatku. Kolobeh typický pre školský rok vie byť unavujúci aj pre rodiča, nieto ešte pre dieťa. Škola v prírode je príležitosťou vymaniť sa z vychodených koľají a zažiť niečo nové a podnecujúce. Deti sa dostávajú do odlišného prostredia, aktivuje sa ich pozornosť, zmysly, záujem, sú oslobodené od bežného školského rytmu, ktorý veľakrát vedie k znudenosti, apatii, zhoršenej sústredenosti. Pobyt je oddychom od stereotypu, umožňuje načerpať energiu a získať chuť do každodenných povinností a činností.

 

 

Chrániť prírodu ako zdroj zdravia

Potreba chrániť prírodu a zveľaďovať ju pre budúce generácie je dnes aktuálnou a často preberanou témou. Škola v prírode je ideálnym miestom na vytváranie vzťahu dieťaťa k prírode. Je dokázané, že vplyv prírody na duševné i fyzické zdravie človeka je veľký. Ak naučíme dieťa milovať prírodu, navštevovať a chrániť ju, vytvárame tým predpoklad pre jeho zdravšiu budúcnosť.

 

 

Nevšedné zážitky

Dôvodov, prečo ísť do školy v prírode, veru nie je málo. Ale i keby sme zabudli na všetky rozumové argumenty, zostáva ešte jeden dobrý dôvod na účasť. A to zábava a s ňou spojený kopec zážitkov, smiechu a radosti, ktoré pramenia zo spoločne strávených chvíľ s kamarátmi a spolužiakmi. Chvíle, ktoré nemožno prežiť  doma či v školskom prostredí, pretože sú jedinečné práve tým, že sú mimo bežného prostredia a bežných situácií. Áno, školy v prírode sú predurčené na tvorbu nezabudnuteľných, bombových spomienok.

 

Organizuje škôlka či škola, ktorú navštevuje Vaše dieťa, školu v prírode? Zúčastní sa jej Vaše dieťa? Aké sú Vaše dôvody prihlásiť alebo neprihlásiť dieťa do školy v prírode? Radi si prečítame Vaše názory na Facebooku.

 

Ak bol tento článok pre Vás užitočný, nezabudnite lajknúť náš Facebook