Prihláška na animátora

Školenia 2024

Cena: 30€

V cene:

Školenie bude zamerané na základy animácie, kreatívnu tvorbu, komunikačné zručnosti, spôsoby samostatnej a tímovej práce, ale tiež na šport, tanec, tvorivé dielne a animačnú prax.

Ak sa chceš stať animátorom a organizovať voľný čas, zábavu, zaujímavé podujatia pre deti a teenegerov, tak neváhaj a poď do tímu.

Po úspešnom absolvovaní nášho školenia animátorov nominujeme na školy v prírode. V prípade kladného hodnotenia od pedagógov a bossa (šéf animátor) môže byť animátor nominovaný na letné tábory

Termin Miesto
15.03.-17.03. 2024 Horský hotel Lomy, Horná Ves

Dôležité predpoklady:

Animácia

Pochádza z latinského slova anima, ktoré označuje dušu, alebo by sa dalo tiež preložiť ako oduševňovať respektíve oživovať.

Tri zložky animácie:

  1. Zážitok, ktorý je najefektívnejší spôsob učenia.
  2. Hra, ktorá je vynikajúci rámec pre vytvorenie situácie, ktorá prinesie už vyššie uvedený zážitok.
  3. A nakoniec, nie však menej dôležitá zložka, a to družnosť, ktorá je tam preto, lebo spoločné prežívanie rovnakej situácie s inými, pomáha zosilňovať, znásobovať zážitok.

Zámery animácie:


Spoločnosť BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o. spracúva hore uvedené osobné údaje v súlade čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Viac informácií tu.

PRIHLÁŠKA