Prihláška na animátora

Animátor

Dôležité predpoklady:

 • pohybové nadanie a športové zručnosti
 • umelecké sklony
 • extrovertná povaha
 • zmysel pre humor
 • cit pre dobrodružstvo
 • pozitívny vzťah k deťom
 • sympatické vystupovanie
Animácia

Pochádza z latinského slova anima, ktoré označuje dušu, alebo by sa dalo tiež preložiť ako oduševňovať respektíve oživovať.

Tri zložky animácie:

 1. Zážitok, ktorý je najefektívnejší spôsob učenia.
 2. Hra, ktorá je vynikajúci rámec pre vytvorenie situácie, ktorá prinesie už vyššie uvedený zážitok.
 3. A nakoniec, nie však menej dôležitá zložka, a to družnosť, ktorá je tam preto, lebo spoločné prežívanie rovnakej situácie s inými, pomáha zosilňovať, znásobovať zážitok.

Zámery animácie:

 • pohyb a šport
 • tvorivosť
 • dobrodružstvo
 • poznávanie
 • spoločenská zábava
 • relax

Spoločnosť BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o. spracúva hore uvedené osobné údaje v súlade čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Viac informácií tu.

PRIHLÁŠKA