+421 37 6522 523
+421 915 774 213
+421 903 722 734
Pondelok - Piatok:
09:00 - 12:00
a 13:00 - 15:00
Bombovo
Novozámocka 230
949 01 Nitra

BEZPEČNOSŤ DETÍ V LETNOM TÁBORE

Leto je ročným obdobím, na ktoré  sa tešia malí, aj veľkí. Dospelí vnímajú leto ako  čas oddychu a dovoleniek. Pre deti je to obdobie prázdnin,  leňošenia v tráve, pri vode, či zažívanie nových dobrodružstiev s priateľmi. Letné detské tábory ponúkajú rôzne dobrodružstvá. Nielen v podobe napínavých dobrodružných hier, ale aj rôznych aktivít,  pri ktorých je potrebné preukázať veľkú dávku odvahy. Na odvážnych čaká napríklad tábor fest adrenalínfest, v ktorom  násťročný zdolávajú  adrenalínovú lanovku, beercrate climbing, streľbu zo vzduchových zbraní a iné aktivity. Nezabúdame ani na tých najmenších odvážlivcov a máme pre nich prichystané dobrodružstvo v podobe spoznávania čarovného lesa

Prečo je bezpečnosť dôležitá?

Prázdniny so sebou prinášajú nielen radosť a šťastie, ale aj množstvo rizík, ktoré sa týkajú detí, ktoré, ešte nevedia rozpoznať kam až siaha hranica ich bezpečia. Deti oproti dospelým nevedia predvídať, chýba im psychická a fyzická vytrvalosť. Najrizikovejšími sú malé deti, ktoré ešte nevedia popísať bolesť ani únavu. Bezpečnosť netreba podceňovať na Slovensku zomiera ročne na úrazy až 200 detí. V prípadoch kedy boli pacienti v dôsledku úrazu ošetrovaný chirurgicky čísla narastajú až na 1000 detí za rok. Až 7% detí, ktoré boli ošetrené v dôsledku úrazov majú trvalé následky.

Aj keď si to možno neuvedomujeme, bezpečnosť je súčasťou nášho každodenného života. V živote sa snažíme robiť rozhodnutia, ktoré neohrozia našu existenciu a zaručia nám pocit bezpečia, ktorý je pre nás tak dôležitý.

Bezpečnosť na prvom mieste

V našich letných táboroch si uvedomujeme plnú zodpovednosť za deti a preto je ich  bezpečnosť a zdravie u nás na prvom mieste. Každý vedúci, inštruktor a animátor spolu predstavujú odborne zaškolený tím, ktorý absolvuje každý rok špeciálne školenia zamerané na bezpečnosť, riešenie krízových situácií a v neposlednom rade sa učia ako zvládnuť problémové správanie detí. Okrem toho každý člen tímu vie, ako a aké činnosti môže s deťmi vykonávať a ako v prípade úrazu poskytnúť prvú pomoc.

Ponuka táborov je rozmanitá,  niektoré sú zamerané na vodu, iné ponúkajú stráviť leto v konskom sedle, alebo rozvíjať detský potenciál pri tradičných športoch ako sú futbal a florbal. Napriek rozmanitej ponuke, ktorú tábory ponúkajú majú všetky niečo spoločné a tým je dôraz na bezpečnosť detí počas celej doby pobytu v tábore. Deti sú pri všetkých činnostiach pod dohľadom skúsených vedúcich prípadne animátorov. To platí pri kúpaní, športe, v čase relaxu a pri najmenších aj počas spánku.

Okrem animátorov, vedúcich, či inštruktorov sú neodmysliteľnou súčasťou tábora aj zdravotníci. Do ich náplne práce spadá okrem starania sa o choré a zranené deti  napríklad aj uschovanie liekov, ktoré si deti do tábora donesú. V niektorých prípadoch má zdravotník na starosti nielen úschovu liekov, ale aj ich dávkovanie deťom.  

Zásady bezpečnosti

Každý tábor sa snaží o vytvorenie maximálne bezpečného prostredia pre deti. Medzi prvé kroky patrí výber vhodných zodpovedných kandidátov na miesto vedúcich, ktorí už majú s deťmi skúsenosti. Vedúci a ostatní členovia tábora, ktorí sú za deti zodpovední, sú poučení o bezpečnosti ešte pred začatím tábora. Pred príjazdom detí prebieha kontrola tábora aby sa eliminovalo možné nebezpečenstvo. V prvý deň sú deti oboznámené so základnými bezpečnostnými pravidlami, ktoré im ich inštruktori a vedúci v priebehu pobytu pripomínajú. Predovšetkým pri činnostiach spájajúcich sa napríklad so zakladaním ohňa, kúpaním, pobytom v lese, alebo pred jazdeckým výcvikom.

Pri jazdeckom výcviku sa bezpečnostné poučenie týka správneho pristupovania ku koňom, o bezpečnom pohybe v areáli. Pri kúpaní je dôležité deti poučiť, že do vody sa nevstupuje naraz, ale postupne, že každé dieťa pri vstupe do bazéna vytvorí dvojicu, alebo trojicu, s ktorou bude tvoriť pár až do odchodu z kúpaliska a iné.

Pri spoznávaní prírody a pohybe v lese sú deti oboznámené s trasou, jej smerom a taktiež s cieľom pochodu. Účastníci vedia kedy a kde sa bude skupina čakať a kedy a kde bude na nich čakať odpočinok. Okrem iného sú deti poučené aj o tom že od skupiny sa neodbieha a vzniknuté problémy sa oznamujú svojmu vedúcemu.

Netreba sa báť

Adrenalínové športy, na ktoré sú niektoré tábory zamerané, sú podľa niektorých možno príkladom nebezpečenstva, no v skutočnosti to tak vôbec nie je. Napríklad lezenie je adrenalínový šport, ktorý sa dá naučiť v našich bezpečných podmienkach s minimálnym rizikom. Pri všetkých aktivitách je pri lezení najľahšie zaistiť kontrolu a bezpečnosť. Netreba sa báť. V našich táboroch sú poskytované bezpečné, zaujímavé a zábavné aktivity v sprievode skúseného tímu.  

Ak bol tento článok pre Vás užitočný, nezabudnite lajknúť náš Facebook