+421 37 6522 523
+421 915 774 213
+421 903 722 734
Pondelok - Piatok:
09:00 - 12:00
a 13:00 - 15:00
Bombovo
Novozámocka 230
949 01 Nitra

Jazykový tábor nie je nuda

Učenie a zábava sa vzájomne nevylučujú. Práve naopak, ich spojenie je dobrou príležitosťou, aby získali deti nové vedomosti, a to formou, pri ktorej nie sú pod tlakom známkovania a nepríjemného slovka „musíš“. Dobrodružstvo, zábava, záhady, slnko, voda, párty, oddych a hry. Aj tak vyzerá jazykový tábor, kde nie sú žiadne knihy a lavice, a predsa sa môžu deti zdokonaliť v angličtine a zároveň zažiť nezabudnuteľné chvíle.

 

 

Cudzí jazyk ako nevyhnutnosť

Lepšie pracovné príležitosti, nezávislosť na delegátoch na dovolenke v zahraničí, väčší zdroj informácií na internete… to všetko sa nám ponúka, ak ovládame angličtinu, ktorá patrí k najrozšírenejším rečiam sveta. Žiaľ, Slovensko sa neradí na popredné miesta v rebríčkoch, ktoré odzrkadľujú úroveň ovládania angličtiny obyvateľstvom. Príčin môže byť viacero. Čo je však dôležité pre zlepšenie situácie, je aktívny záujem rodičov o to, aby sa ich deti tento jazyk naučili. Jednou z ciest, ako v deťoch a mladých pestovať lásku k cudziemu jazyku, je poslať ich na miesto, kde je učenie angličtiny o zábave, či už sú začiatočníci, alebo pokročilí. Stačí si len dobre vybrať.

 

 

Nenútená forma na prvom mieste

Tábor, ale aj učenie má predovšetkým prinášať radosť. Nie je preto jedno, aká metóda vzdelávania sa v jazykovom tábore uplatňuje. Počuli ste už o WattsEnglish? Ide o britskú metódu, ktorá je postavená na osvojovaní si reči prirodzenou cestou, a to hravou a zážitkovou formou. Rozvíja komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bolo schopné bez problémov „prepínať“ medzi materinským a anglickým jazykom. Odbúrava vnútorné bariéry z komunikácie, vytvára reálne životné situácie a je postavená na poznatku, že deti sa najrýchlejšie učia jazyk cez spojenie s konkrétnou osobou, tvárou. Práve táto metóda sa využíva aj v letnom jazykovom tábore Language Planet Adventure, kde sú deti v dennom kontakte s angličtinou a s top lektormi z jednej z najúspešnejších jazykových škôl na Slovensku.

 

Je už vaše dieťa na vyššej vedomostnej úrovni? Všetci, čo sa kedy učili jazyk, veľmi dobre vedia, aké dôležité je komunikovať. Kým človek nemá prehovoriť, mohlo by sa zdať, že ovládame jazyk na slušnej úrovni. Horšie je, keď príde na lámanie chleba a človek má niečo povedať. Ak sa teda dieťa či mladý radí k pokročilejším angličtinárom, je dôležité, aby išlo do prostredia, v ktorom je vytvorený priestor pre aktívnu komunikáciu a dostávanie vedomostí do praxe. Odpovedať na hodine na otázky je jedna vec, reagovať na aktuálne podnety z prostredia je vec druhá. Práve na lepšie osvojenie si komunikácie je možné vybrať si jazykový tábor ako Secret of Language, kde budú deti s lektormi komunikovať len v angličtine, a pritom nebude chýbať nič z dobrodružstiev, hier a aktivít, ktoré neodmysliteľne patria k táboru.

 

 

Prečo dať dieťa cez prázdniny na jazykový tábor?

S učením sa spája niekoľko zásad, ktorých dodržiavaním môžeme výrazne ovplyvniť mieru, v akej sa naše dieťa niečo naučí. Spojenie jazykového tábora s „výukou“ má viacero výhod, ktoré súvisia práve s týmito zásadami. Pozrieme sa na niektoré z nich.

 

 

Vhodné podanie informácií

Je dokázané, že na dĺžku uchovania informácií v pamäti má vplyv, akým spôsobom nám boli podané. Môžu nám byť odovzdané formou argumentácie, resp. vymenovaním príčin a následkov alebo napríklad formou naratívnou, teda takou, kedy sú informácie včlenené do príbehu, širších a zaujímavejších súvislostí. Práve táto forma príbehov je najúčinnejšia, pokiaľ si nové poznatky chceme udržať v pamäti čo najdlhšie. Jazykový tábor má tú výhodu, že angličtinu sa deti učia v kontexte hier, zážitkov, príbehov, a preto je tu vyšší predpoklad, že si „učivo“ lepšie vtlačia do pamäti.

 

 

Dobrá nálada

Dobrá koncentrácia a priaznivý emocionálny náladový stav sú ďalšie významné predpoklady pre dosahovanie úspechov v učení. Oba tieto faktory ovplyvňujú, aké množstvo času a energie dieťa vynaloží na učenie, ako aj dĺžku uchovania vedomostí v pamäti. V tábore dieťa nie je pod tlakom skúšania. Učenie je radosť, ktorá vyplýva z prostredia hry a zábavy. Dieťa sa nemusí obávať trestu za nesprávnu odpoveď, ani zlého vysvedčenia. Nebojuje s nechuťou do učenia, lebo učenie tu nemá podobu školy, ale je prirodzenou súčasťou dňa a aktivít. Platí, že radosť z učenia je základ pre dobré výsledky, naopak averzia k učeniu znižuje výkonnosť. Letný tábor podnecuje pozitívne myslenie a nadšenie, ktoré prirodzene vedú k dosahovaniu lepších výsledkov.

 

 

Opakovanie

Zásadu opakovanie – matka múdrosti pozná snáď každý. V jazykovom tábore si deti opakujú a precvičujú aj to, čo sa už naučili v školách. Nedávame im tak priestor, aby cez prázdniny zabudli, ale pomáhame im fixovať vedomosti pevne do pamäte.

 

 

Dobre vedieť

Ak dieťa považuje učivo za dôležité, uchová si ho v pamäti lepšie, ako keď ho považuje za nepotrebné. Už len tým, že dieťa dáte do jazykového tábora, podčiarkujete dôležitosť naučiť sa cudziu reč. Dieťa musí rozumieť, prečo má to alebo ono vedieť. Ak dieťaťu dáte dobré argumenty a tieto argumenty podporíte svojím konaním, dieťa bude ochotnejšie a schopnejšie prijímať a ukladať si do pamäte nové informácie.

 

 

Striedanie činností

Ak má dieťa pri učení dosahovať určitý výkon a učivo si zapamätať, je optimálne, ak mu striedate činnosti podľa náročnosti. Napríklad memorovanie údajov z dejepisu vystrieda kreslenie, ktoré na pamäť nemá žiadne extra nároky. Práve tábor je miestom rozličných aktivít, ktoré sa striedajú s ohľadom na výkonnosť detí. Po náročnejšej pohybovej aktivite nasleduje na pohyb nenáročná zábavka. To umožňuje deťom lepšie vstrebávať poznatky z tých častí dňa, ktoré sú intenzívnejšie venované jazyku. Zároveň je ich pozornosť sústredená len na jeden učebný predmet, to znamená, že ich pamäť nie je zaťažovaná povinnosťou uchovať si množstvo ďalších informácií z iných predmetov.

 

 

Deti sa majú bombovo

Uvažujete nad možnosťou prihlásiť dieťa do tábora? Letný tábor môže mať rôzne podoby. Či už chcete, aby sa dieťa zdokonalilo v cudzej reči, strávilo čas obľúbeným futbalom, jazdou na koni, túrami v prírode, kreatívnymi aktivitami, alebo plávaním v mori, treba mať na pamäti jedno. Každý tábor je predovšetkým o zábave a dobrodružstve, ktoré deti milujú. Strávia tu plnohodnotne čas prázdnin, pod dozorom kvalifikovaných pracovníkov, v spoločenstve vrstovníkov, v kontakte s prírodou a určite sa nebudú nudiť. Menších i väčších čakajú príjemné chvíle a nezabudnuteľné zážitky. Ak je vaše dieťa už pripravené absolvovať letný tábor, určite s prihlásením netreba váhať.

 

Učí sa vaše dieťa angličtinu? Musíte ho do učenia nútiť, alebo má z učenia radosť? Čo mu pomáha pri učení? Podeľte sa s nami o svoje skúsenosti na facebooku.

Ak bol tento článok pre Vás užitočný, nezabudnite lajknúť náš Facebook