+421 37 6522 523
+421 915 774 213
+421 903 722 734
Pondelok - Piatok:
09:00 - 12:00
a 13:00 - 15:00
Bombovo
Novozámocka 230
949 01 Nitra

Cvičenie s deťmi pre zdravie

Správna dávka pohybu znamená zdravie. Cvičenie s deťmi má teda rozhodne zmysel. Dobrou správou je, že na to, aby sme zdraviu prospešne rozhýbali telo, nepotrebujeme talent či výnimočné zručnosti. Stačia predovšetkým chuť a vytrvalosť. Najmä teraz, keď deti väčšinu času trávia vysedávaním v školských laviciach, doma nad úlohami a v rámci zábavy aj pred televízorom či počítačom, je dôležité postarať sa o to, aby si pravidelne zacvičili. Akých zásad sa pri cvičení s deťmi držať?

 

 

V zdravom tele zdravý duch

V prvom rade treba povedať, že pravidelná pohybová aktivita prospieva ľudskému organizmu po mnohých stránkach. Zlepšuje sa napríklad činnosť srdca, pľúcna ventilácia, zvyšuje sa zdatnosť, sila, svalová vytrvalosť, podporuje sa zdravie kĺbov, metabolizmus, celková fyzická a psychická odolnosť atď. Okrem toho má relaxačné účinky, zlepšuje schopnosť sústredenia a pozitívne ovplyvňuje náladu človeka. Deťom prispieva k rozvoju motoriky, k správnemu držaniu tela, ale aj posilňuje vlastnosti ako vytrvalosť, trpezlivosť a podobne.

 

Naopak, nedostatok pohybu vedie k oslabeniu pohybového aparátu, nedostatočnému prekrveniu tkanív a vnútorných orgánov, čo môže viesť k vzniku ďalších zdravotných problémov. To, ako deťom v súčasnej dobe chýba primeraná pohybová aktivita a zdravá strava, môžeme najlepšie vidieť na alarmujúcich správach, že milióny detí dnes trpia nadváhou a obezitou. Je preto dôležité už od malička viesť deti k tomu, aby si vybudovali pozitívny vzťah k športovaniu, cvičeniu, k aktivitám, kde si primerane rozhýbu telo.

 

 

Zásady cvičenia

Návšteva plavárne, bicyklovanie, tanec či venovanie sa iným športom (futbal, florbal, gymnastika, tenis… ) sú vítané aktivity, avšak nie sú jedinou cestou, ako sa deťom postarať o dobrú rozcvičku. Ak sme na začiatku hovorili, že dobrou správou je, že na pohyb netreba talent, tak tou druhou dobrou správou je, že na pohyb nie je potrebné nevyhnutne navštevovať telocvične, fitness centrá, resp. zariadenia určené na šport. S deťmi si možno zacvičiť aj doma. Je však vhodné držať sa určitých zásad:

 

  1. Majte jasne stanovený cieľ. Vašou úlohou je systematicky rozvíjať pohybové zručnosti dieťaťa, podporovať zdravý telesný vývin, kondíciu a naučiť ich láske k športovaniu. Skôr ako sa pustíte do cvičenia, pripravte si cvičebný plán. Na internete nájdete množstvo cvikov, ktoré sa sústreďujú na jednotlivé časti tela, na správne držanie tela, na posilnenie svalstva a podobne. Zostavte si teda cvičebné zostavy a naplánujte si aj časový rozvrh, v ktoré dni budete s dieťaťom cvičiť. Dieťa vždy na začiatku „hodiny“ oboznámte s tým, čo je cieľom cvičenia, ako to dieťaťu prospeje.
  2. Pripravte si názornú ukážku. Predveďte dieťaťu cvik, aby vedelo, čo sa od neho očakáva. Pomôcť môžu i obrázky, videá, na ktorých vidno, ako má cvik vyzerať.
  3. Buďte systematický. Náročnosť cvikov by sa mala zvyšovať postupne. Nové veci, ktoré sa snažíme deti naučiť, by mali vychádzať z jeho predchádzajúcich, už osvojených zručností a znalostí. Tieto priebežne prehlbujeme a zdokonaľujeme.
  4. Zapojte sa. Nebuďte len tou osobou, ktorá vydáva pokyny. Cvičte spolu s dieťaťom a preukážte spoluúčasť. Dieťa je tak lepšie motivované cvičiť, cvičenie berie skôr ako hru s rodičom, príjemne strávený spoločný čas.
  5. Využívajte pomôcky. Zabezpečíte tak, že sa dieťa nezačne nudiť, podporíte zvedavosť a chuť cvičiť, ktorá plynie z neustále nových podnetov. Nemusíte pritom každú pomôcku kupovať. Poslúžiť môžu aj rôzne predmety z domácnosti.
  6. Cviky vyberajte primerane k veku a schopnostiam dieťaťa. Ak vyberiete príliš jednoduché cviky, dieťa sa môže nudiť a tiež nemusia viesť k dosiahnutiu fyzickej zdatnosti. Ak vyberiete príliš náročné cviky, ktoré dieťa opakovane nezvláda, môžete vyvolať nechuť k cvičeniu a frustráciu. Vhodné sú podnety na hrane aktuálnych možností dieťaťa, ktorých zvládnutím dieťa dosiahne úspech. Posilňuje sa tým u dieťaťa vedomie, že snaha, vytrvalosť, tvrdá práca vedie k želaným výsledkom.
  7. Opakujte, aby sa vytvorili pozitívne návyky. Nie každá hodina má byť odlišná od tej predchádzajúcej. Ak chceme, aby sa dieťa niečo naučilo, musíme s ním jednotlivé pohybové aktivity opakovať. Ako príklad nám môže poslúžiť „výchova“ k zdravému držaniu tela. To sa dieťa nenaučí jednou hodinou. Sú cviky, ktoré si vyžadujú pravidelnosť. Stanovte si napríklad, čo budete opakovane cvičiť s dieťaťom na začiatku a konci každej hodiny.
  8. Buďte dôslední. Ak sa cvik nevykonáva podľa pokynov, so správnym zapájaním svalov, dychu, v správnych pozíciách, len sotva dosiahnete očakávané účinky. Pri vykonávaní cvikov treba dohliadať na dôsledné, precízne vykonávanie pohybov.
  9. Zabávajte sa. Cvičenie nemá byť pre dieťa mučenie. Malo by sa pri ňom baviť ako pri hre. Vytvárajte dobrú náladu, pozitívnu atmosféru, pustite si hudbu, hľadajte oživenie pomocou básničiek, riekaniek, stavaním prekážkových dráh z hračiek a podobne.

 

 

Žiadna ospravedlnenka

Zacvičiť si doma s dieťaťom môže priniesť úžitok nielen jeho fyzickému a duševnému zdraviu, ale takýmto aktívnym trávením času spoločne utužíte určite aj vzájomné vzťahy. Viesť k pohybu však treba aj mimo domova. Nepodporujte dieťa vo vyhýbaní sa športu ospravedlnenkami na hodiny telesnej výchovy v škole, zájdite si občas na prechádzku po meste či po parku, do bytu na vyššom poschodí choďte po schodoch, nie výťahom atď. Ak prejavuje záujem o šport, prihláste ho na nejaký športový  krúžok, v lete sa môže zúčastniť napríklad športového tábora. Dostatok čerstvého vzduchu a pohybových aktivít si deti tiež užívajú v školách v prírode, prípadne sa spolu s ním zúčastnite nejakého kurzu určeného pre deti a rodičov súčasne.

 

Popritom nezabúdajte, že pohyb výrazne prospieva nielen deťom, ale aj vám. Početné štúdie o športe a jeho vplyve na človeka to neustále dokazujú. Vedeli ste napríklad, že venovanie sa fyzickým aktivitám vo voľnom čase znižuje riziko ochorenia na 13 typov rakoviny?

 

Má Vaše dieťa dostatok pohybu? Čo robíte pre to, aby bolo zdravé? Vyhľadáva pohyb samo, alebo ho musíte do športovania nútiť? Budeme radi, ak nám o tom napíšte na Facebooku.

 

Ak bol tento článok pre Vás užitočný, nezabudnite lajknúť náš Facebook