+421 37 6522 523
+421 915 774 213
+421 903 722 734
Pondelok - Piatok:
09:00 - 12:00
a 13:00 - 15:00
Bombovo
Novozámocka 230
949 01 Nitra

Čo by malo zvládať dieťa, keď ide do tábora

Zdá sa, že len včera sme ho kočíkovali, dnes už samo pobehuje a bombarduje nás najrozličnejšími otázkami. Dieťa nám rastie pre očami, zo dňa na deň vie viac a viac, rozvíja svoje zručnosti a  osvojuje si určité vzorce správania. Je až neuveriteľné, že zrazu stojíme pred rozhodnutím, či už je dosť zrelé a samostatné na to, aby sme ho prihlásili do detského tábora. Čo by malo dieťa zvládať bez problémov?

 

Ako pred nastúpením do školy

Dieťa považujeme za zrelé pre vstup do prvého ročníka základnej školy vtedy, ak je spôsobilé včleniť sa do spoločnosti vrstovníkov, resp. rovnocenných partnerov a osvojovať si vedomosti v rámci skupiny. Tiež sa predpokladá, že má osvojené základné hygienické návyky, rozoznáva domov od okolia, primerane rozpráva, nerobí mu problém prerozprávať obsah udalosti či rozprávky, rozoznáva vzťahy ako menej a viac či moje a tvoje, jemná motorika je vypestovaná natoľko, že bez problémov a správne udrží ceruzku (dokáže kresliť). Rovnako dôležité je aj to, že je schopné hrať sa bez zábran s inými deťmi, nemá problém s autoritami, dokáže sa riadiť pokynmi a príkazmi dospelých, vie sa sústrediť na činnosť a vedome ju ovládať, t.j. je schopné ovládať svoje momentálne potreby a túžby v záujme práve vykonávanej činnosti.

 

 

Všetky tieto predpoklady pre vstup do školy možno považovať za určujúce aj pre vstup do letného tábora (či do školy v prírode). Hoci letný tábor je predsa len viac o zábave a hrách ako o povinnostiach, dieťa musí byť schopné disciplíny, adaptovať sa na určitý poriadok tábora, zapojiť sa do programu, včleniť sa do kolektívu a akceptovať nadriadených, teda animátorov.

 

 

Dať najavo emócie

Veľmi dôležité je tiež, aby dokázalo správne vyjadriť svoje potreby a pocity. Bolí ho niečo? Je smädné, hladné? Vie zvládnuť prehru? Ako sa prejavuje u neho hnev? To všetko sú dôležité otázky, ktoré si treba klásť. Hoci sú animátori a vychovávatelia profesionáli na prácu s deťmi, sú veci, ktoré ťažko zistiť bez toho, aby dieťa niečo povedalo. Dieťa musí vedieť prejaviť svoje pocity (bolesť brucha) a zároveň, musí ich byť schopné na určitej úrovni kontrolovať (hnev nerieši napríklad agresiou).

 

 

Dobrý spánok

Pre účasť v letnom tábore je nevyhnutnosťou (na rozdiel od školy), aby bolo dieťa schopné stráviť niekoľko dní a nocí mimo domova bez rodičov (či dobre známych príbuzných, ako napr. starí rodičia) a nemať strach z prespania v novom prostredí a bez toho, že by sa vedľa v miestnosti nachádzal rodič.

 

Úzko s tým zároveň súvisí schopnosť orientovať sa v prostredí. Ak sa dieťa v noci zobudí napríklad kvôli bolesti, malo by byť schopné nájsť izbu animátora a požiadať ho o pomoc. V táboroch pre deti v predškolskom veku tieto izby bývajú optimálne umiestnené tak, aby boli čo najbližšie k detským izbám a aj príslušne označené. Avšak dieťa tak či tak potrebuje základnú schopnosť zorientovať sa v daných priestoroch. Tiež platí, že ak dieťa trpí nejakou spánkovou poruchou, často sa budí, má nočné mory, je námesačné, môže to byť vážnou prekážkou pre účasť v tábore či v škole prírode.

 

 

Podpora samostatnosti dieťaťa

Účasť v letných táboroch je možná pre deti už od piatich rokov (školy v prírode sa tiež organizujú aj pre deti v predškolskom veku, resp. žiakov materských škôl). Typické pre tieto tábory je, že programy sú prispôsobené veku detí, ich mysleniu, schopnostiam a zručnostiam. V tvorivých dielničkách tak vybudujú kráľovstvo pre škriatkov, zažijú rozprávkové dobrodružstvo v čarovnom lese plnom veselých zvieratiek, okúpu sa v močiari, vyšantia sa na lúke, zabavia sa pri hľadaní strateného pokladu či dokonca tréningu anglických slovíčok atď. Avšak tábor pre dieťa v predškolskom veku nie je len o zábave. Na jednej strane sa vyžaduje určitá dávka samostatnosti dieťaťa ešte pre prihlásením do tábora, na druhej strane sa v tábore jeho samostatnosť ďalej rozvíja a prehlbuje.

 

Od prvého okamihu, kedy si musia sami vybaliť svoje veci, sa z detí stávajú na pár dní „malí dospelí“, ktorí sa musia o seba do veľkej miery postarať sami (samozrejme,  bez určitého dohľadu animátorov to nejde:) A vybalením to všetko len začína. Nasleduje udržiavanie poriadku v izbách, dodržiavanie denného režimu, vykonávanie činností vyžadujúcich si vlastné myslenie a tvorivosť, spolupatričnosť s ostatnými, výmena ušpineného oblečenia za čisté či umývanie si zubov bez toho, že by nad nimi stála autorita a podobne.

 

 

Pripravené či nie?

Výchova k samostatnosti patrí k základným úlohám rodiča. Využíva pri tom jeho prirodzenú túžbu po poznaní, radosť z aktivity, ale aj sklony dieťaťa napodobňovať iných. Je potrebné neustále viesť dieťa, aby všetko, na čo už stačí, robilo samo. Na prvýkrát sa mu zrejme nepodaria vykonať veci dobre, ale precvičovaním určite zvládne, čo sa od neho očakáva. Dôležité je, aby sme ho podporovali a pri nezdaroch ho nezosmiešňovali. Prejav uznania a pochvala sú základom úspechu.

 

Kedy je dieťa dostatočne „staré“ na to, aby robilo samostatne to alebo ono, je niekedy náročné určiť. Ak si nie ste istí, či je dostatočne samostatné, aby sa zúčastnilo letného tábora, skúste si spraviť náš malý test pripravenosti dieťaťa. Ak zistíte, že dieťa by bez problémov malo tábor zvládnuť, neváhajte a prihláste ho. Bude to pre neho iste nezabudnuteľný zážitok a určite mu padne i na úžitok. Prekonajte svoje rodičovské obavy a dovoľte mu stať sa malým dospelým.

 

Chcete prihlásiť dieťa do jeho prvého tábora? Čo je pre vás pri rozhodovaní najdôležitejšie, prípadne čo vás od prihlásenia odrádza? Podeľte sa s nami o vaše názory a pocity na Facebooku.

 

Ak bol tento článok pre Vás užitočný, nezabudnite lajknúť náš Facebook