FAQ

Potrebné je vyplniť našu prihlášku, je pri každom tábore. Jej vyplnením nám zašlete presne tie informácie, ktoré potrebujeme (napr. či máte záujem aj o autobusovú dopravu, poistenie a pod.)

Našu stránku sa snažíme aktualizovať denne, pokiaľ nie je pri konkrétnom tábore a termíne uvedené, že je vypredaný, platí, že je voľný.

Po zaslaní prihlášky Vám spätne mailom zasielame všetky potrebné dokumenty k táboru:

  • zmluvu o obstaraní zájazdu – tú nám podpísanú zasielate späť buď prescanovanú mailom alebo poštou
  • pobytový poukaz – nájdete tam základné informácie o tábore – čas nástupu a odchodu, veci, ktoré treba dieťaťu nabaliť a pod., slúži Vám aj ako vstupenka priamo do tábora
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – vypĺňa ho lekár Vášho dieťaťa, nesmie byť staršie ako 1 mesiac pri nástupe do tábora, odovzdávate ho priamo na tábore
  • vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa – vypĺňa ho rodič, nemalo by byť staršie ako 1 deň pri nástupe na tábor
  • čestné prehlásenie – zasielame len k určitým druhom táborov, odovzdávate ho priamo na tábore
  • cestovný poriadok – zasielame len v prípade objednania autobusovej dopravy

Všetky informácie nájdete v zmluve o obstaraní zájazdu, ktorú Vám zasielame mailom po odoslaní prihlášky do tábora. Sú tam uvedené: číslo účtu/IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol a tiež dátumy úhrad.

Spravidla hradíte zálohu vo výške 50 Eur/dieťa do 7 dní od zaslania zmluvy a doplatok 60 dní pred pobytom. Pokiaľ však pobyt resp. tábor začína za menej ako 60 dní, mali by ste uhradiť plnú sumu do 7 dní. Ak nastane oneskorenie alebo problém pri úhrade je lepšie nás vždy informovať mailom alebo telefonicky.

Dokladom o úhrade je Váš výpis z účtu alebo doklad o vklade na účet vystavený bankou. Kvôli veľkému počtu klientov nezasielame ani potvrdzovací mail o prijatí platby. Kontaktujeme len klientov, ktorých platbu neevidujeme. Na požiadanie Vám vystavíme tiež doklad o zaplatení a absolvovaní tábora pre Vášho zamestnávateľa, ak Vám tento prepláca časť nákladov, spravidla po realizácii tábora.

Všetky potrebné informácie a pokyny nájdete v pobytovom poukaze a prípadne cestovnom poriadku, pokiaľ nenastanú žiadne zmeny, ďalšie pokyny už nezasielame. Je však dobré kontrolovať si pravidelne mailovú schránku, ak by nastala zmena budeme Vás informovať mailom alebo telefonicky.

V prvom rade je potrebné nás o tom informovať. Najlepším riešením je zmena termínu tábora alebo nahlásenie náhradníka za dieťa. Pokiaľ ste nútení naozaj tábor zrušiť, budeme Vám podľa našich Všeobecných a záručných podmienok účasti na zájazdoch účtovať storno poplatok (podľa dátumu písomného oznámenia zrušenia tábora). Aj z toho dôvodu odporúčame našim klientom priobjednať k táboru aj komplexné cestovné poistenie ECP, ktoré obsahuje aj poistenie voči stornu zájazdu. Všeobecné poistné podmienky nájdete na našom webe v časti NA STIAHNUTIE

Starostlivosť o deti a samotný program zabezpečujú animátori a špecializovaní lektori s praxou. Animátori musia prejsť našim školením a praxou v školách v prírode. Ide vo väčšine prípadov o študentov vysokých škôl so zameraním na pedagogiku, telesnú výchovu, umenie.

Ak sa chystá Vaše dieťa do tábora aj s kamarátom/kamarátmi, je dobré uviesť túto informáciu do prihlášky (do poznámky). Budeme sa snažiť ich ubytovať spolu, pokiaľ nám to kapacity dovolia. Pri deťoch, ktoré sa nepoznajú sa snažíme dodržiavať maximálne 2-ročný vekový rozdiel.

Zoznam nájdete v pobytovom poukaze.

Neodporúčame dieťaťu pribaliť mobil na tábor, má to viacero dôvodov. Jednak dieťa môže mobil pri dobrodružnom programe stratiť a okrem toho to narúša celkový priebeh táborového programu. Ak si aj mobil dieťa zoberie, naši animátori zvyknú mobily vyzbierať a v čase na to vyhradenom, spravidla medzi 13:00 – 15:00 (v čase odpočinku) im ich znova rozdajú a môžu telefonovať. Netýka sa to teenagerov. V rovnakom čase môžete získať informácie o svojom dieťati aj priamo u vedúceho tábora. Jeho číslo si môžete vypýtať pri odovzdávaní dieťaťa do tábora alebo telefonicky u nás v kancelárii.

Stredisko Horský hotel Lomy má problém si signálom, ale aj napriek tomu sa dá na určitých miestach nájsť. Vo vážnych prípadoch je možné volať priamo na pevnú linku strediska.

Neodporúčame dávať deťom prehnane vysoké vreckové. Treba zvážiť vek dieťaťa, obsah tábora a možnosti, na ktoré dieťa môžu peniaze minúť. Medzi klasické výdavky detí patria sladkosti, nanuky, drobnosti v bufete, nákup trička alebo ďalších reklamných predmetov a pod. Dieťaťu by malo stačiť 20-30 Eur, určite nie viac. V prípade, že sa jedná o menšie dieťa, rodič môže zveriť vreckové do úschovy animátorovi, ktorý ich dieťaťu vydá na požiadanie.

Tento fakt je potrebné uviesť už v prihláške na tábor, ako poznámku. Prípadne doplniť telefonicky. Rodič si môže vyžiadať aspoň dva týždne pred nástupom na pobyt jedálny lístok, oznámi nám, ktoré jedlá sú pre jeho dieťa vhodné a ktoré nie. Strediská sú čiastočne pripravené na túto diétu, je však dobré vždy pribaliť aj základné, či obľúbené potraviny, ktoré personál kuchyne bez problémov uskladní a použije pri varení.

O zdravotný stav detí sa na tábore stará zdravotník, ktorý spĺňa všetky požiadavky dané Nariadením Vlády SR č. 526/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatie. Preberá od rodiča kartičku poistenca alebo jej kópiu, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa spolu s vyhlásením o zdravotnom stave dieťaťa a tiež všetky potrebné lieky. Je zodpovedný za správne dávkovanie a podávanie liekov. Zdravotník nepreberie dieťa, ktoré požíva antibiotiká, prípadne má iný zdravotný problém, ktorý by narúšal priebeh tábora.